Regulamin:

1. Niniejszy regulamin obowiazuje każdą osobę dodającą stronę interentową do Katalogu. Dostosowanie się do wymagań zawartych w regulaminie jest niezbędne aby zaproponowana strona została zatwierdzona i opublikowana w Katalogu.

2. Jako iż każda zgłoszona strona podlega moderacji, proces ten podlega opłacie i osoba zgłaszająca zobowiązuje się do wysłania przelewu w kwocie 4.92zł brutto poprzez system płatności dotpay.pl.

3. Dokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z przyjęciem strony do Katalogu. Jeżeli zgłoszona strona www nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, właściciel Katalogu może odmówić publikacji strony w Katalogu.

4. Jeżeli po akceptacji witryna złamie zasady regulaminu, może zostać usunięta przez właściela Katalogu.

5. O akceptacji, odrzuceniu lub usunięciu strony, właściciel Katalogu poinformuje zgłaszającego stronę pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany w zgłoszeniu.

6. Wytyczne dotyczące zgłaszanych do Katalogu stron www:

6.1 treści zawarte na zgłaszanej stronie www nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6.2 do Katalogu nie będą przyjmowane strony o treści erotycznej, czy też zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony naruszających zasady etykiety,

6.3 wpis do Katalogu, tytuł, opis, słowa kluczowe, muszą być zgodne z zasadami polskiej pisowni, włączając w to polskie znaki diakrytyczne,

6.4 opis musi być zgodny z treścią dodawanej witryny,

6.5 tytuł i opis strony www nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych,

6.6 strona www nie może być stroną w fazie budowy,

6.7 strona www nie może stanowić przekierowania na inną witrynę,

6.8 zabrania się dodawania stron o takiej samej treści pod różnymi adresami www,

6.9 zabrania się używania w tytule i opisie zgłaszanej strony: adresów URL, adresów e-mail, adresów zamieszkania, siedzib firm, numerów telefonów,

6.10 słowa kluczowe powinny być rozdzielane przecinkami i powinny ściśle wiązać się z tematyką zgłaszanej strony,

6.11 w tytule i opisie zgłaszanej strony www wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie mogą one stanowić ciągu znaków. Wyjątkiem jest znak towarowy lub nazwa firmy zarejestrowana w postaci kapitalików,

6.12 właściciel zgłoszonej strony www może w każdym czasie zrezygnować z jej prezentacji w Katalogu – w tym celu należy skontaktować się z administratorem używając formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://www.seokatalog.pl/kontakt.html

7. SeoKatalog.pl nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość zgłoszonej strony www. Właściciel witryny publikuje materiały na stronie www na własną odpowiedzialność.

8. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich, prosimy dokonać poprzez kliknięcie w link Link nie działa/spam? na stronie prezentującej daną witrynę.

9. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza konatktowego dostępnego pod adresem http://www.seokatalog.pl/kontakt.html. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 24 godzin na adres z którego reklamacja została wysłana.

10. O planowanej zmianie regulaminu, właściciele zgłoszonych witryn www zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.

11. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.